Általános Szerződési Feltételek

Adatvédelmi tájékoztató – GDPR 
A jelen adatkezelési szabályzat a www.mbhomedesign.eu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, MBD Furniture Kft kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolásra és kezelésére vonatkozik.
Az adatok kezelését és feldolgozását a MBD Furniture Kft. 1119 Budapest, Etele út 30.4/31. 
Adószám: 27951040-2-43 végzi.
Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat az MBD Furniture Kft további egyeztetés céljából, hírlevelének megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatásra használjuk.
A következőkben megismerheti az adatvédelemmel kapcsolatos álláspontunkat is, tevékenységünket hogy az Ön adatait mily módon, és milyen rendszerbe kezeljük és hogy miért tárolunk olyan személyes adatokat, amiket az Ön hozzájárulásával, belegyezésével jutott el hozzánk. 

Személyes adatok gyűjtése során, csak az Ön beleegyezésével gyűjtsük azokat, vagyis amikor is Ön hozzájárul és elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat. Nem csak a gyűjtéskor tartjuk be a fenti törvényt, hanem ezen gyűjtött adatok kezelésénél is. 
Hírlevél és egyéb marketing célú leveleket csak azon személyek számára küldünk, akik elfogadják adatvédelmi leírásunkat és hozzájárulnak, hogy e célból adják meg személyes adataikat. 

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok szerint végzi és betartja a GDPR vagyis a General Data Protection Regulation, avagy az információs önrendelkezéshez való jogát és az információszabadságot a 2011. évi CXII. törvény valamint a 2008. évi XLVIII.törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban:gazdasági reklámtörvény) szóló rendeletet. 

Adatok tárolása és törlése 
A hozzánk beérkező kérés esetén miszerint tároljuk személyes adatait ezt írásban kérheti meg email címre írt kérelemmel az info@mbhomedesign.eu címen hogy töröljük.
Jelen adat kezelő: MBD Furniture Kft. 1119 Budapest, Etele út 30.4/31. 
Adószám: 27951040-2-43
Webtárhely szolgáltató: Preventio Internet Bt. 2049 Diósd, Pillangó utca 7.
Adószám: 26649203-2-13

A 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meghatározzuk a kapcsolatfelvétel – adatkezelése körében a következőket: 
I. az adatgyűjtés ténye, 
I. az érintettek köre, 
II. az adatgyűjtés célja, 
III. az adatkezelés időtartama, 
IV. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
V. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 
Az adatgyűjtés ténye: 
• kapcsolatfelvétel ideje 
• email cím 
• név 

Adatkezelés elfogadása 
Az érintettek köre: A http://www.mbhomedesign.eu/oldalról üzenetet küldő látogatók 
Az adatkezelés célja: elektronikus levél, vagyis e-mail küldés 

Adatok célja: email és név a kapcsolattartáshoz 
Adatkezelés időtartama: Amíg e-mailben nem kéri az adatok törlését. 
Adatkezelő személy: MBD Furniture Kft. 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő vagyis a MBD Furniture Kft. munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A felhasználó adatait a lehető legrövidebb időn belül töröljük kérésre. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: 
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzé tévője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. 


Sütik (angolul: cookies) hozzájárulása és használata 

A honlapunkon ún. cookie-kat (magyarul sütiket) használhatunk. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket a böngésződ a gépedre tölt le, hogy javítsuk a felhasználói élményt. Általában a cookie-k a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. A cookie-k a felhasználói élményedet segítik. Ennek ellenére ha úgy döntesz, kikapcsolhatod a cookie-k engedélyezését ezen a honlapon vagy más honlapokon. Ennek a leghatékonyabb módja, ha a böngésződön belül állítod be, aminek a módját a böngésződ Súgó részében találod. További információt angolul az the About Cookies website honlapon találsz

A Google Analytics statisztika alkalmazása, analytics mérő, követő kódokról  
A weboldalunk a Google Analytics statisztikai rendszerét használja, amely a Google Inc. („Google”) látogató elemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett sütiket – szövegfájlokat használ, melyek a böngészőben kerülnek tárolásra, így van módunk a látogató/felhasználó által megnézett oldalak elemzésére, hogy az milyen módon lett használva. 
A Google által gyűjtött látogatói információk a Google által üzemeltetett, tudomásunk szerint az USA-ban lévő szerveren tárolódik. Az IP anonimizálást a Google úgy oldja meg, hogy megrövidíti és ezzel az EU megállapodás szerint ez megfelelő módja a ezen adatok anonimizálásának. 
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 
A Google a látogatók/felhasználók weboldal böngészésének adataival kapcsolatosan (beleértve az IP-címet is), nyomon követheti a következő plugin telepítésével. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

Amennyiben nem szeretné, hogy részt vegyen a konverziókövetésben, akkor nem kell mást tennie, mint hogy elutasítja a websütit és így a számítógépének böngészőjére nem kerül fel. Az Ön tevékenysége nem fog megjelenni a konverziókövetés statisztikája. 
A Google adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el: www.google.de/policies/privacy/ 

Közösségi oldalak 
A 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, kötelesek vagyunk meghatározni az internetes közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket: 
o az adatgyűjtés ténye, 
o az érintettek köre, 
o az adatgyűjtés célja, 
o az adatkezelés időtartama, 
o az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
o az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 
 Facebook, Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/ Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt. 
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a videó megosztó oldalakon tartalmak megosztása, szolgáltatások ismertetése. 
Az adatkezelés időtartama, az adott közösségi oldal szabályozása alá tartozik, így az adatok törlése, módosítása az adott közösségi oldal jogköréhez tartozik. Érdemes tájékozódni az adott közösségi oldal ilyen irányú szabályzatánál. 
Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes mellyel hozzájárul, hogy a közösségi oldal a személyes adatait kezelje 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett személy az adatkezelésről az MBD Furniture Kft-től kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről ill adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat megAz adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
• Telefon: +36-1-391-1400 
• Fax: +36-1-391-1410 
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
• Honlap: http://www.naih.hu 

Budapest, 2021.03.01

Kapcsolat

Minden a kapcsolatfelvétellel indul!

MBD Furniture Kft

Bútorgyártó vállalkozás
Adószám: 27951040-2-43
Székhely: 1119 Budapest, Etele út 30.
Nyitva tartás: H-P 08:00- 17:30 

Telefonszám: +36 70 520 7888
Email: info@mbhomedesign.eu

Partnerek

Olindahome

Image